• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

สภา แต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบทางการเงินบัญชีได้หรือไม่ สภาอบต กระชุมและมีมติแต่งตั้งกรรมการขึ้นเพื่อต

เริ่มโดย admin, 16-05-2018, 15:26:00

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminสภา แต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบทางการเงินบัญชีได้หรือไม่

สภาอบต กระชุมและมีมติแต่งตั้งกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน รายได้ แบบที่สตงตรวจ ทึ้งที่ สตง ตรวจเละรับรองไปแล้ว สามารถทำได้ตามอำนาจสภาหรือไม่ และสภา อบต มีอำนาจแต่งตั้ง กรรมาธิการแบบเดียวกับกรรมาธิการสภาผู้แทนได้ใหม โดนสภากดดันมา เกรงว่าจะผิดน่ะค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ

สำนักปลัด 27.55.13.* [ วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 21:44 น. ]

พรบ.จัดตั้ง ม.๔๖(๓) สภามีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกให้เป็นไปตามกฎหมาย ฯ และมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น(ไม่ใช่กรรมาธิการ) ทำหน้าที่ในกิจการต่างๆของสภาได้
๑. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก ส่วนตัวเห็นว่าน่าจะเป็นกรณีการตั้งกระทู้ถามในสภา หรือให้นายก(นายกอาจมอบหมายผู้อื่น)ชี้แจงเรื่องต่างๆเป็นเอกสารในเรื่องที่สงสัยได้ หรืออนุมัติ/ไม่อนุมัติ เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบเรื่องที่นายกเสนอสภาได้ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง
๒.กรณีคำถามเป็นเรื่องตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยตรง ไม่น่าจะมีอำนาจให้ทำได้ เมื่อไม่มีอำนาจเรียกตรวจ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะเอาไปให้ตรวจได้อย่างไร(เกิดสูญหายเป็นเรื่องอื่น)
๓. สตง. จังหวัด/อำเภอ กฎหมายกำหนดไว้ให้มีอำนาจตรวจได้ชัดเจนครับ
โดยคุณ ป.นิติราม 182.52.96.* [ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 08:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

ให้ท่านดูกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ในหมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ
1.คณะกรรมการสามัญ
2. คณะกรรมการวิสามัญ
โดยเฉพาะข้อ 105 (4) คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
ดดยสภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น เมื่อตั้งคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการได้ด้วย
โดยคุณ นิติกรมด 172.168.1.182, 118.175.76.* [ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 08:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]

สภามีอำนาจตั้งคณะกรรมการฯ ตามที่มีการอ้างถึงได้ และสามารถแต่งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบกรณีใดกรณีได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งดีเสียอีก ทำให้การบริหารราชการ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มิฉะนั้นขนาดสมาชิกสภาฯ ยังไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบความโปร่งใสได้เลย แล้วประชาชนในพื้นที่จะหวังพึ่งอะไร
โดยคุณ นิติกรผู้ผ่านมา 192.168.1.28, 118.174.22.* [ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 09:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]

ม.๔๖(๓) สภามีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกให้เป็นไปตามกฎหมาย
สภาฯ มีอำนาจครับ
แม้แต่ประชาชนก็ยังสามารถขอตรวจสอบได้
เว้นไว้แต่เรื่องลับ ใบเสร็จรับเงิน รายได้ หรือฏีกา ไม่ใช่เรื่องลับอะไรเลย
โดยคุณ น้อย 125.26.232.* [ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 09:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
[ ลบคำตอบที่ 4 ]

หมายถึง การส่งมอบใบเสร็จรับเงินทั้งหมด ไปให้กรรมการชุดดังกล่าวตรวจสอบน่ะคะ ทำได้หรือไม่ เพราะบางท่าบอก่า อำนาจสภาคือติดตามตรวจสอบงานกับนายก และเป็นการกระทู้ถามในสภา อำนาจนการร้องขอข้อมูลคงทำได้ แต่กรรมการชุดนั้นตัองการตรวจใบเสํจทีละใบ นีาจะต้องการตวจสอบยอดรายได้ว่าตรงกับรายงานทางการเงินหรืองบบัญชีที่สตง รับรองหรือไม่ กรณีตรวจสอบเช่นนี้หากทำได้ หากการตรวจสอบของคณะกรรมการออกมาผลไม่ตรงกับ สตง ไม่ว่าจะมากหรือน้อยกว่า จะทำอย่างไรคะ เพราะสมาชิกสภาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการน่าจะไม่มีความเชี่ยวชาญพอที่จะตรวจสอบทาการบัญชี และทางหัวหน้าส่วนการคลังก็บอกว่าจะร้องเรียนเพราะไม่ถูกต้อง สรุปแล้วจะทำไงดีคะ ช่วยตอบด้วยค่ะ
โดยคุณ สำนักปลัด 223.204.115.* [ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 11:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
[ ลบคำตอบที่ 5 ]

เห็นว่า
๑. ถ้าผู้บริหารยินยอมเพื่อความโปร่งใส ขนาดให้มานั่งตรวจรายละเอียดกันขนาดนั้นก็ไม่เป็นไร(แต่มิใช่ยอมเพราะสภามีอำนาจ ยกเว้นว่ากรรมการสภาฯไปใช้สิทธิทาง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร) แต่ก็ต้องยอมรับผลกระทบต่องานประจำของเจ้าหน้าที่เพราะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำชี้แจง หรือค้นหาเอกสาร
๒. พรบ.ข้อมูลข่าวสารยังให้ใช้ดุลยพินิจในการให้เอกสาร กรณีผู้ขอ ขอมากเกินไป ขอบ่อยเกินความจำเป็น
โดยคุณ ป.นิติราม 182.52.96.* [ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 11:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6
[ ลบคำตอบที่ 6 ]

เอกสารที่เป็นใบเสร็จรับเงินเมื่อเขาขอดูก็ต้องให้เขาดูครับ ถือเป็นเอกสารทางราชการครับ ปกปิดไม่ได้ เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทำใจลำบากครับ เพราะถ้าหากนายกกับสมาชิกเป็นคนละฝ่ายกันยากสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพราะหากเราทำอะไรไปอาจจะไม่ถูกใจนายก ทำใจเอาครับเเละควรจะทำบันทึกเสนอนายกครับอย่างน้อยก็เป็นการกันตัวเราด้วยครับ หากเขาตรวจดูใบเสร็จเเล้วจำนวนเงินไม่ตรงกันเราก็สามารถชี้เเจงได้ครับ อาจจะเสียเวลาเราหน่อยก็ต้องทนครับ
โดยคุณ นิติกรโคราช 182.52.88.* [ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 12:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7
[ ลบคำตอบที่ 7 ]

ถึงจะตรวจสอบอย่างไรก็อย่ากลัวถ้าท่านทำงานด้วยความสุจริตใจและเป็นไปตามกฎหมายเป็นกำลังใจให้สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดยคุณ เปาบุ้นจิ้น 118.174.36.* [ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 14:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8
[ ลบคำตอบที่ 8 ]

ขอบคุนทุกคำตอบค่ะ แค่เบื่อกับการเมืองที่ขัดแย้งกันตลอดๆ จนเจ้าหน้าที่ทำงานยากขึ้นทุกวันๆค่า
โดยคุณ สำนักปลัด 223.204.115.* [ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 14:20 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9
[ ลบคำตอบที่ 9 ]

ผมว่าไม่น่าจะทำได้นะครับ ผมมีความเห็นเหมือนคุณ ป.นิติราม เพราะการตรวจสอบดังกล่าวเหมือนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอำนาจตรงนี้เป็นอำนาจของนายก ซึ่งต้องกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย เข้าใจนะครับว่าสภามีอำนาจตรวจสอบการทำงานของนายก แต่การเข้ามาตรวจสอบซึ่งกฎหมายให้อำนาจผู้บริหาร ผมว่าเป็นการแทรกแซงการบริหารงานของคณะผู้บริหารเขานะครับ
โดยคุณ สล่า เจียงฮาย 223.205.120.* [ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 14:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10
[ ลบคำตอบที่ 10 ]

อยากให้เปนอย่างคุณสล่า บอกจังค่ะ เพราะหากตรวจสอบได้คงไม่ต้องทำไรกันพอดี สมาชิกทะเลาะกะนายก แล้วมาตรวจโน่นตรวจนี่ นอกจากหน่วยงานที่ตรวจสอบแล้วยังต้องเจอสมาชิกสภาอีก เหนื่อยใจ
โดยคุณ สำนักปลัด 27.55.4.* [ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 19:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11
[ ลบคำตอบที่ 11 ]อย่าคิดอะไรเข้าข้างตัวเองมากนัก สภาฯ เขาให้เงินมาบริหารดังนั้นลองคิดสิว่า เหตุใด เขาถึงไม่มีสิทธิตรวจสอบการใช้เงิน

เพราะถ้านายกฯ กับพนักงานงานรวมหัวกันโกง ใครจะตรวจสอบได้.. คิดแบบนักกฏหมายที่โปร่งใส สิ... ยิ่งเขาตรวจสอบผ่านไป ก็เป็นการรับรองการทำงานของ อปท นั้นไปในตัว...


http://www.cityub.go.th/images/stories/2012/02/09/IMG-1.pdfโดยคุณ นิ๋ง 1.4.252.* [ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 21:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12
[ ลบคำตอบที่ 12 ]

คำว่าควบคุมน่าจะเป็นงานในสภานะครับ เช่นสภาใหญ่ตั้งสมาชิกไปร่วมอะไรนี้แหละยังบอกเป็นการแทรกแซงเป็นคดีเพิกจบไปมาดๆ ส่วนเขาจะตั้งกรมการก็เป็นเรื่องของสภา ถ้าตรวจสอบงานเกิดกรรมการสภาที่ตั้งมาจบป ๔ แล้วจะตรวจรู้เรื่องไม่เนี่ยะ! ถ้าเขาขอเอกสารก็ต้องปฎิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ที่ผมเขาก็มาขอเอกสารอยู่บ่อยๆผมก็ให้เขาปฎิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารไปส่วนนายกจะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่ท่าน
โดยคุณ นิติกรรู้น้อย 118.175.210.* [ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 21:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13
[ ลบคำตอบที่ 13 ]

..สภามีหน้าที่ตั้งกระทู้ถามนายกโดยไม่มีการลงมติเท่านั้นหรือไม่ กรณีตั้งกรรมการตรวจสอบการเงิน บัญชี ถือเป็นการเข้าไปก้าวก่ายการทำงานของข้าราชการประจำ อันขัดต่อ รัฐธรรมนูญเหรือไม่ ระวังข้อนี้ด้วย
โดยคุณ .... 182.52.94.* [ วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 15:57 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14
[ ลบคำตอบที่ 14 ]

ล้วงลูกไม่ได้ สตง.ก็ตรวจสอบไปแล้วถ้าจะตรวจก็มาทางนายก ซึ่งถ้ายกขัดก็มีระเบียบกฎหมายว่าสภาตรวจสอบนายกได้อยู่แล้ว
โดยคุณ อย่าล้วงลูกกัน 61.7.178.* [ วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 16:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15
[ ลบคำตอบที่ 15 ]

กระทำได้หรือไม่ ต้องพิจารณาข้อกฎหมายครับ หลายความเห็นเป็นเพียง
ความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัว

พรบ.จัดตั้ง ม.๔๖(๓) สภามีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกให้เป็นไปตามกฎหมาย ฯ และมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ในหมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ
1.คณะกรรมการสามัญ
2. คณะกรรมการวิสามัญ

ส่วนอำนาจหน้าที่ก็เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ตาม พรบ. และระเบียบฯ ข้างต้น ในส่วนความรู้สึกก็เป็นอีกเรื่องต่างหากแล้วแต่ความเข้าใจของท่าน ๆ ที่มีความเห็น
โดยคุณ นิติกรผู้ผ่านมา 192.168.1.37, 118.174.22.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 09:58 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16
[ ลบคำตอบที่ 16 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา