การติดตั้งลำโพงและเครื่องขยายเสียงบนรถกู้ภัย อยากทราบว่า กรณีที่เราจะติดตั้งลำโพงและเครื่องขยายเสีย

  • 0 ตอบ
  • 947 อ่าน
*

admin

  • *****
  • 505
    • ดูรายละเอียด
    • www.nitikon.com


การติดตั้งลำโพงและเครื่องขยายเสียงบนรถ+++้ภัย

อยากทราบว่า กรณีที่เราจะติดตั้งลำโพงและเครื่องขยายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล บนรถ+++้ภัยซึ่งเป็นทรัพย์สินของงานป้องกัน สำนักปลัดฯ แล้วสำนักปลัดฯบอกว่า การประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องของกองวิชาการฯ ต้องเป็นคนติด

กรณีนี้กองวิชาการฯ จะสามารถติดตั้งลำโพงและเครื่องขยายเสียงที่รถ+++้ภัยซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินของกองฯ ทำได้หรือไม่

และจะเป็นการใช้รถผิดประเภทด้วยหรือไม่ ขอบคุณค่่ะ

สงสัย 118.172.107.* [ วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 15:47 น. ]

ทำได้ เพราะรถก็เป็นของและใช้ในงานเทศบาล
ลำโพงและเครื่องขยาย เป็นของและใช้ในงานเทศบาล
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล ก็เป็นงานของเทศบาล
***ลองดูระเบียบ การใช้รถ
รถส่วนกลาง รถรับรอง ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือเป็นประโยชน์ของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของรถกำหนดขึ้น
โดยคุณ น12 1.0.140.* [ วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา