• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

จ้างเหมาบริการลูกรองประธานสภา นายก อบต. จ้างเหมาบริการลูกรองประธานสภา ทำงานช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ไ

เริ่มโดย admin, 15-05-2018, 09:11:35

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminจ้างเหมาบริการลูกรองประธานสภา

นายก อบต. จ้างเหมาบริการลูกรองประธานสภา ทำงานช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ได้หรือไม่ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ อบต หรือไม่

คนมีปัญหา 118.174.42.* [ วันพุธ ที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14:45 น. ]

อย่าคิดมากครับ แค่เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างระเบียบพัสดุปกติธรรมดา ๆ
โดยคุณ ผู้ผ่านมา 110.164.32.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09:16 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

การเข้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนในสัญาที่ทำกับ อบต นั้น เข้าใช้บังคับกับสัญญาตามระเบียบพัสดุ ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของ นายก ที่จะทำสัญญา เขาไม่ต้องการให้นายกหรือสมาชิกเข้ามาครอบงำและใช้อิทธิผลไปในทางไปไม่ชอบ ดงันั้นการเเข้เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ อบต เข้าถือสัญญาที่อยู่ในบังคับระเบียบพัสดุเป็นหลัก การจ้างเหมาบริการแม้จะทำตามหนังสือปี 2541 แต่ก็อยู่ในลักษณะการจ้างตามระเบียบพัสดุนั่นเอง ไม่น่าจะเสี่ยง นะ เพราะ 90 % เข้าหลักเกณ๊ฑ์การต้องห้ามไปแล้ว ถ้ายังไม่ทำก็ไม่น่าจะทำ ถ้าทไปแล้วก็รีบเลิกสัญญานะ หวังดี
โดยคุณ เหยี่ยว 118.174.139.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]

ทำไมไม่เปิดกรอบอัตรากำลังเป็นพนักงานจ้าง
โดยคุณ ผ่านมา 1.179.179.* [ วันศุกร์ ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 11:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]

ตอบคำถามคุณผ่านมา การจ้างด้วยวิธีนี้มันทำได้ง่าย ไม่ต้องขอจังหวัด เป็นทางหาเงินของนายกได้อย่างง่ายดาย ที่ทำงานนะตอนนี้มีแต่จ้างเหมาบริการแทบทุกตำแหน่ง สงสารเงินหลวงจริงๆ ไอ้ที่จ้างมาก็ไม่มีไรทำหรอก คนที่เป็นพัสดุก็ต้องหาปริมาณงานให้ได้เหมาะสมกับการที่จะจ้าง กรรมจริงๆๆ
โดยคุณ คนมีปัญหา 118.174.42.* [ วันอังคาร ที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 15:53 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
[ ลบคำตอบที่ 4 ]

ตอบคำถามคุณผ่านมา การจ้างด้วยวิธีนี้มันทำได้ง่าย ไม่ต้องขอจังหวัด เป็นทางหาเงินของนายกได้อย่างง่ายดาย ที่ทำงานนะตอนนี้มีแต่จ้างเหมาบริการแทบทุกตำแหน่ง สงสารเงินหลวงจริงๆ ไอ้ที่จ้างมาก็ไม่มีไรทำหรอก คนที่เป็นพัสดุก็ต้องหาปริมาณงานให้ได้เหมาะสมกับการที่จะจ้าง กรรมจริงๆๆ
โดยคุณ คนมีปัญหา 118.174.42.* [ วันอังคาร ที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 15:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
[ ลบคำตอบที่ 5 ]

เรื่องที่ถามมามีแนวคำตอบครับ
ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/20438 ลว 5 ตุลาคม 2552
สรุปได้ว่า ต้องพิจารณาว่า ประธานฯได้รับประโยชน์ใดๆจากสัญญาหรือไม่ หากไม่ ก็ไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียในสัญญาครับ ซึ่งข้อเท็จจริง ผมมองว่าไม่ได้ประโยชน์ใดๆนะครับ ก็ถือว่าไม่มีส่วนได้เสีย
สนใจให้ เมล์มาขอที่ rop.rd@hotmail.com จะส่งให้ครับ
โดยคุณ จิรภาส 61.19.155.* [ วันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15:24 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6
[ ลบคำตอบที่ 6 ]

ปัญหาที่จะกิดขึ้นตามหนังสือที่อ้างถึง ก็คือ อะไรคือประโยชน์หรือส่วนได้เสียครับ การให้เข้าทำสัญญากับ อบต. หรือเทศบาล โดยอยู่ภายใต้ระเบียบพัสดุ ไม่ใช่ภายใต้หลักเกณฑ์ของพนักงานจาง คงตอบยากน่าดูว่าประโยชน์ที่ประธานสภาได้รับนั้นคืออะไร กับการให้ลูกได้ทำสัญญากับ เทสบาล
แม้หนังสือฉบับที่ทอ้างจะเปิดทางให้พิจารณาว่าประธานสภาได้อะไร แต่คงตอบยากนะ รั้งแต่จะเปิดทางให้เกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลัง การจ้างเหมาที่กล่าวนั้นจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องจ่างแต่เฉพาะลูกประธ่นสภา คนอื่นได้มัย เหตุใดจึงจำเฉพาะไปลูกประธาน ท่านตอบคำตอบนี้ได้หรือไม่ การจ้างลูกประธานสภาเกิดประโยชน์กับ เทสบาลกว่าการจ้างคนอื่นอย่างไร ตอบคำถามข้อนี้ได้ปรือไม่ ส่วนได้เสียโดยอ้อมจะเกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาลูกประธานหรือไม่อย่างไร ตอบได้หรือไม่
การที่หนังสือเปิดช่องให้ปฏิบัติ ก็มิใช่ว่าจะปฏิบัติไปตามโดยไม่พิจารณา เมื่อมีหนังสือเปิดช่องทางแล้ว เราก็ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ตามระเบียบพัสดุประกอบด้วย เช่นอย่างกรณี หากผู้ประสบปัญหาสามารถตอบคำตอบหลักขางต้นได้บนพื้นฐานของเหตุผลทางกฎฆมายไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัว ก็สามารถปฏิบัติตามหนังสือที่คุณ จิรภาส ได้กรุณาบอกกล่าวได้ แต่ถ้าไม่สามารถตอบได้ทุกข้อ ก็พิจารณาต่อไปว่าหลักความเสี่ยงกับความคุ้มค่าของประธานสภา ความเดือดร้อนใจในภายหลังจะอยู่ตรงไหนกัน โชคดีนะครับ
โดยคุณ เหยี่ยว 1.1.164.* [ วันอาทิตย์ ที่ 13 เมษายน 2557 เวลา 20:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7
[ ลบคำตอบที่ 7 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา