• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

อบต ฟ้องคดีเองได้หรือไม่ กรณี อบต มีคดีพิพาท ทางแพ่งกับเอกชน อบต ถือเป็นผู้เสียหายแล้ว นายก มอบอำนา

เริ่มโดย admin, 15-05-2018, 07:07:20

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin


อบต ฟ้องคดีเองได้หรือไม่

กรณี อบต มีคดีพิพาท ทางแพ่งกับเอกชน อบต ถือเป็นผู้เสียหายแล้ว นายก มอบอำนาจหมายให้ นิติกร ไปฟ้องคดีเอง โดยไม่ต้องขอให้ อัยการ ว่าต่างคดีได้หรือไม่ครับ หรือนายกจะฟ้องคดีเองโดยไม่มอบอำนาจให้ไครได้หรือไม่ครับ

อยากรู้ 1.10.201.* [ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 14:12 น. ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ได้ เพราะอะไร
ไม่ได้ เพราะอะไร
โดยคุณ อยากเหมือนกัน 1.10.201.* [ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 14:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ได้ครับ
โดยคุณ น. 125.27.227.* [ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 15:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

หาก เป็นคดีแพ่ง มอบหมายนิติกร ฟ้องคดีเอง ได้ไหม


เฉพาะมอบหมาย คำตอบ คือ ได้แต่ใครจะซักพยานให้ เพราะนิติกร ไม่ใช่ทนายความ ไปซักพยานไม่ได้

นายกฯ ฟ้องเองได้ไหม คำตอบคือได้

แต่ก็มาติดอีกว่า ใครจะซักพยานให้
โดยคุณ นิ๋ง 1.4.245.* [ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 16:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ถ้านายก เป็นทนายก้อเชิญ
โดยคุณ จ่าออด นบท 101.109.52.* [ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 21:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ในทางปฏิบัติ ควรจะให้อัยการว่าต่างให้หรือแก้ต่างให้แล้วแต่กรณีไป ส่วนนิติกรนั้น เป็นผู้ประสานคดีกับพนักงานอัยการอย่างนี้ผมว่าน่าจะดีนะครับ
โดยคุณ นิติกร 4 118.174.33.* [ วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 09:57 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ขออนุญาตเห็นต่างนะครับ มีมติ ครม.อยู่จำวัน เดือน ปี ไม่ได้ มีประเด็นว่าการดำเนินคดีทางแพ่งของหน่วยงานของรัฐ (โจทก์,จำเลย) ต้องกระทำโดยพนักงานอัยการ เว้นแต่พนักงานอัยการปฏิเสธ จึงจะจัดหาทนายความได้
โดยคุณ maekhong 223.206.4.* [ วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 10:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

มติ ครม.ดังกล่าวกำหนดว่าในคดีแพ่งและคดีอาญาให้พนักงานอัยการดำเนินการแทนหน่วยงานของรัฐเว้นแต่พนักงานอัยการไม่รับจึงจ้างทนายความได้ ส่วนในคดีปกครองถ้าหน้วยงานมีนิติกรที่มีความเช่ียวชาญด้านกฎหมายปกครองอยู่แล้วไม่ต้องขออัยการดำเนินการแทนก็ได้
โดยคุณ ก้อง 182.52.33.* [ วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 11:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

คดีแพ่งส่งอัยการชัวกว่า
โดยคุณ จ่าออด นบ นบท 125.27.43.* [ วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 11:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ใช่ครับ คดีแพ่ง คดีอาญาส่งอัยการดีกว่า ครับ เพราะมันมีการสืบพยาน ซักถามพยาน ซึ่งนิติกรคงทำไม่ได้ไม่ดีเท่าอัยการ เพราะอัยการเข้าคุ้นเคยนิติกรแทบจะไม่ได้ทำเลย หรืออาจะหลุดประเด็นสำคัญได้นะครับ เดี๋ยวแพ้มาซวยเลย แต่เคยฟ้องเองนะแต่ฟ้องคดีศาลปกครองนะ
โดยคุณ นิติกรเช่นกัน 118.172.55.* [ วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ดูหนังสือกรมส่งเสริมฯ มท ๐๔๐๔.๔/๑๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ ให้ถือปฏิบัติ สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมากที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๘๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ชัดเจนที่สุด
โดยคุณ ก. 10.10.0.63, 1.179.128.* [ วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 12:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

หนังสือ การดำเนินคดีแพ่ง อาญา ปกครอง ของส่วนราชการ
http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2549/2106131.pdf
โดยคุณ นิ๋ง 1.4.228.* [ วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 14:19 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ลองดู บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๕๔๙/๒๕๕๐
(การจ้างทนายความว่าต่าง หรือแก้ต่างคดีของ อปท.)
เผื่อจะมีประโยชน์
โดยคุณ นิติกร 110.77.192.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 09:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา