หารือการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถกระเช้าไฟฟ้า ค่าก่อสร้างอาคาร

  • 0 ตอบ
  • 1027 อ่าน
กรณีศึกษาหนังสือหารือการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและหารือกรณีใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน  มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2022/9/28075_2_1663733924725.pdf?time=1664337739767

กรณีศึกษาหนังสือหารือการใช้จ่ายเงินสะสม การจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า มีผู้ขอมาครับท่าน)

http://dn.core-website.com/public/dispatch_upload/backend/core_dispatch_18744_1.pdf