กรณีศึกษาแนวทางการลงโทษตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรีอน 2535 และ 2551

  • 0 ตอบ
  • 212 อ่าน
1.กรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัยของ อปท. (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.takeantong.go.th/2561_7.pdf

2.กรณีศึกษาแนวทางการลงโทษตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรีอน พ.ศ.2535 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/aenwthaangkaarlngothstaam_phrb.2535_2540_-_2545.pdf

กรณีศึกษาแนวทางการลงโทษตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/3_%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%81%E0%B8%9E_%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A_%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25-01-2023, 04:21:58 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »