ขอแนวทางการตอบข้อทักท้วงสตง.เรื่องการใช้job mix fomulaร่วม งานถนนแอสฟัลท์คอนกรีต

  • 0 ตอบ
  • 129 อ่าน
*

yut

  • *
  • 1
    • ดูรายละเอียด
ขอทราบแนวทางการตอบข้อทักท้วงสตง.เรื่องการใช้job mix fomulaร่วม งานถนนแอสฟัลท์คอนกรีตของผู้รับจ้าง