• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ผู้ขออนุญาตใช้รถต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่ เนื่องจากพนักงานขับรถ ได้นำรถไปเฉี่ยวชนกับบุคคลภายนอกขณ

เริ่มโดย admin, 15-05-2018, 04:16:01

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminผู้ขออนุญาตใช้รถต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่


เนื่องจากพนักงานขับรถ ได้นำรถไปเฉี่ยวชนกับบุคคลภายนอกขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยขณะนั้นผู้ขออนุญาตใช้รถนั่งรถคันนั้นไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ

จึงอยากทราบว่าผู้ขออนุญาตใช้รถ ต้องร่วมรับผิดในฐานละเมิดที่พนักงานขับรถได้ทำละเมิดด้วยหรือไม่ เพียงใด
หน้าที่ของผู้ขอใช้รถ มีหน้าที่ขณะที่อะำรบ้างขณะนั่งรถไปกับพนักงานขับรถ ถือเป็นผู้ควบคุมการขับรถของพนักงานขับรถด้วยหรือไม่
ขอบคุณครับ

้ีhun 110.78.146.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 15:07 น. ]

ท่านสามารถตอบกระทู้เพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นต่อได้  และรบกวนกดไลค์ กดแชร์ ปุ่มด้านล่างนี้ ให้ด้วยนะครับ ถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์ ขอบคุณครับ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

-ต้องดูว่าผู้ขออนุญาตใช้รถได้ใช้ความระมัดระวัง ในการสั่งพนักงานขับรถหรือไม่ เช่น เห้นว่า ขับรถเร้วเกินอัตรากำหนดให้ใช้ความเร้วลดลง หรือขับรถปาดหน้าปาดหลังรถคันอื่น แต่ถ้าสั่งแล้ว พนักงานขับรถยังฝ่าฝืนและเกิดอุบัติเหตุ ย่อมมีมูลให้คณะสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดนำสืบ ผู้ต้องรับผิดทางละเมิดต้องกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง นะครับ ท่านอื่นเห้นต่างอย่างไรช่วยชี้แนะเพิ่มเติมด้วย
โดยคุณ ผู้ผ่านมา 171.98.221.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 16:20 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ดูข้อเท็จจริงว่า ผู้ขับใช้ความเร็วเท่าไร มีพฤติการณ์ประมาทหรือไม่ เช่นฝ่าฝืนกฎจราจร และผู้ขับสั่งการให้ขับเร็วหรือไม่ ถ้ามีต่างคนต่างประมาท ทั้งนี้ ควรดูข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหากมีการแจ้งความที่สถานีตำรวจ
โดยคุณ - 1.1.179.* [ วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 11:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

แก้ไขข้างต้น เป็นว่าผู้ขออนุญาตใช้รถสั่งการให้ขับรถเร็วหรือไม่
โดยคุณ - 1.1.179.* [ วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 11:50 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ผู้ขออนุญาตใช้รถ ไม่ได้ขับรถ ยังไงก็ไม่ครบองค์ประกอบความผิด ฐานละเมิด ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ เว้นแต่จะเป็นผู้สั่งให้คนขับรถขับให้เร็ว หรือ...อะไรก็ตาม กรณีนี้อาจมีส่วนร่วมได้ แต่ถ้านั่งไปเฉยๆ ไม่ได้สั่งอะไร ก็ไม่ต้องร่วมรับผิดครับ คนขับรถเป็นคนขับ ก็ต้องสอบสวนว่า คนขับรถ จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ถ้า ใช่ คนขับรับผิด ถ้า ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานจ่ายครับ
โดยคุณ เซรุย 1.20.247.* [ วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 15:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ผู้ขออนุญาตใช้รถกับคนขับรถเป็นคนละคน ผู้ขออนุญาตไม่ต้องรับผิด เว้นแต่มีส่วนทำให้เกิดการกระทำละเมิด เช่น นิติกรขออนุญาตใช้รถราชการไปสำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อคนขับรถขับไปเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุใดๆ อันเป็นเหตุละเมิด นิติกรก็ไม่ต้องรับผิดด้วย เพราะไม่ใช่คนทำละเมิด เว้นแต่มีส่วนร่วมในการกระทำละเมิด เช่น ชักชวนให้คนขับรถดื่มเบียร์ไป ขับไป หรือยุยงให้ขับแข่งกับรถคันอื่น เป็นต้น
โดยคุณ นตก.ชก 119.46.126.125, 119.46.70.* [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 08:04 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา