กรณีศึกษาการที่ข้าราชการมาสายเกินประกาศกำหนดจึงอดเลื่อนขั้นเงินเดือน

  • 0 ตอบ
  • 614 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การที่นายกเทศมนตรีตำบล ห.มีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนเนื่องจากมาสายเกินประกาศของเทศบาลกำหนดไว้ คือ 8 วัน แต่มาสายจำนวน 25 วัน กล่าวคือการไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนชอบแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน  คดีหมายเลขดำที่ อบ. 59/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 3/2559 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2557/03012-570059-1f-590510-0000573278.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์  คดีหมายเลขดำที่ อบ. 59/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 3/2559 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2557/03012-570059-4f-590510-0000573281.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาข้าราชการพลเรือน การที่ข้าราชการมาทํางานสายเกินกําหนด ... หมดสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน อ.445/2558 (ฉบับย่อ) (ค้นโดยนิติกรพร)

https://webportal.bangkok.go.th/upload/user/00000121/File2020/7-5-63.pdf

กรณีศึกษาการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มีคำสั่งไม่เลื่อนเงินเดือน เนื่องจากมาทำงานสายเกินกำหนด จึงอดเลื่อนเงินเดือน คำสั่งดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว  คดีหมายเลขดำที่ อ. 1314/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 445/2558 (ฉบับเต็ม) (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2555/01012-551314-1f-580723-0000552917.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อ. 1314/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 445/2558

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2555/01012-551314-4f-561225-0000552918.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22-11-2022, 23:47:22 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »