การที่องค์การบริหารไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับพนักงานจ้างอ้างครบสัญญาจ้างจึงชอบแล้ว

  • 0 ตอบ
  • 1335 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาผลการประเมินของพนักงานจ้างอยู่ในระดับดี ต่อมาครบสัญญาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับพนักงานจ้างอ้างครบกำหนดสัญญาจ้างชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2560/03012-600185-1f-640225-0000676906.pdf

อบต.ไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างชอบแล้ว  เอกสารคำแถลงการณ์

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2560/03012-600185-4f-640225-0000676907.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่เทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล...ไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับพนักงานจ้างเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างอ้างว่า ประเมินไม่ผ่านและลดค่าใช้จ่าย แต่มาจ้างเหมาบริการแทน มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03012-600127-1F-631022-0000669892.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25-05-2022, 15:19:12 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »