การที่ข้าราชการมีคดียาเสพติดกรณีเสพยาเสพติดก่อนรับราชการจึงขาดคุณบัติราชการ

  • 0 ตอบ
  • 345 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ ข้าราชการมีคดียาเสพติดกรณีเสพยาเสพติดก่อนรับราชการจึงขาดคุณบัติราชการ ดังนั้น การที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายชอบแล้ว คดีหมายเลขแดงที่ อ. 869/2561 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-561420-1F-610925-0000629395.pdf