นายก อบต.และ ก.อบต.จังหวัด ให้ครูออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ

  • 0 ตอบ
  • 89 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ ก.อบต.จังหวัด ให้ครูออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) 

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/03012-610592-1F-630922-0000666575.pdf