หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภา อบต.หารือ อบจ.ครั้งแรก

  • 0 ตอบ
  • 148 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก 2565 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2022/1/26775_1_1642477336432.pdf?time=1642490527610
นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก 2564 (ค้นโดยนิติกรพร)                                 
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2022/1/26775_2_1642477336510.pdf?time=1642490527610