กรณีศึกษาข้อบกพร่องการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  • 0 ตอบ
  • 112 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรนียนกรณีศึกษาข้อบกพร่องการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.pananikhom.go.th/news/doc_download/a_010617_034834.pdf