สมาชิก อบต.บวชหน้าไฟเพียง 3 ชั่วโมงต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิก อบต.

  • 0 ตอบ
  • 365 อ่าน
ติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่นายอำเภอมีคำสั่งให้สมาชิก อบต.สิ้นสุดลงกรณีที่บวชหน้าไฟเพื่อทดแทนคุณในฐานะเลี้ยงดูมาเพียง 3 ชั่วโมง จึงขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก อบต.ตามกฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น การที่นายอำเภอมีคำสั่งให้สมาชิก อบต.สิ้นสุดลงกรณีที่บวชหน้าไฟจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

https://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590040-1F-620827-0000644676.pdf