ผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งไม่ชอบไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

  • 0 ตอบ
  • 412 อ่าน


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งไม่ชอบเพราะไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลตำบลสูงเม่นเป็นคู่สัญญาแต่อย่างใด (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.nakhonlocal.go.th/new51/doc/nrt5100138.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23-10-2021, 21:59:23 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »