การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ออกจากราชการไปแล้ว

  • 0 ตอบ
  • 292 อ่าน


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.sakonlocal.go.th/system_files/255/1610629dac072d3ad41efd37a2fe9f0d.pdf นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือสรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9 ปี 2564 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.sakonlocal.go.th/system_files/255/201acfc2cedd214fad99614dcd7a9583.pdf การยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.sakonlocal.go.th/system_files/255/49f64302e3e4546b0ee9aa1e83498a57.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20-10-2021, 22:25:27 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »