คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไต่สวนความผิดทางวินัยออกราชการไปแล้วลงโทษไล่ออกไม่ชอบ

  • 0 ตอบ
  • 632 อ่าน


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนความผิดทางวินัยออกราชการไปแล้วโดยได้ดำเนินการทางวินัยแล้วและได้ล้างมลทินแล้ว ดังนั้น การที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590019-1F-640722-0000684879.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23-10-2021, 22:11:53 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »