อบต.มีคำสั่งลงโทษปลัด อบต.กระทำผิดวินัยมากกว่า 1 ครั้งสำหรับมูลความผิดเดียวกันอบต.มีคำสั่งลงโทษปลัด อบต.กระทำผิดวินัยมากกว่า 1 ครั้งสำหรับมูลความผิดเดียวกัน
  • 0 ตอบ
  • 53 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 18-10-2564, 11:49:25 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งลงโทษปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลการกระทำผิดวินัยมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับมูลความผิดเดียวกันโดยครั้งทีี่หนึ่งเป็นการลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตัดเงินเดือน ส่วนครั้งที่สองเป็นการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีความผิดเดียวกัน ต่อมามีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการลงโทษทางวินัยสองครั้งในความผิดเดียวกัน มีผูขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) https://admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_210415_151113.pdf นิติกรพรขอนำเรียนการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.yalalocal.go.th/datacenter/doc_download/a_100820_160300.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19-10-2564, 08:34:59 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »