การมีคำสั่งพักงานเพื่อรอผลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงชอบด้วยกฎหมายหรือไม่การมีคำสั่งพักงานเพื่อรอผลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
  • 0 ตอบ
  • 322 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 16-10-2564, 06:43:23 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีคำสั่งไต่สวนความผิดกรณีที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัท..ทำให้ราชการเสียหาย ต่อมามีคำสั่งพักงานเพื่อรอผลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แต่มีผู้อื่นไม่ถูกพักงานด้วย เป็นการพักงานที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ กล่าวคือ การออกคำสั่งพักงานต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน การไม่พักงานบางรายจึงไม่เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร) 16/10/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/03012-610143-1F-640720-0000684666.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16-10-2564, 07:13:47 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »