ขอตรวจดูถ้อยคำพยานขอคัดเอกสารถ้อยคำพยานบุคคลพยานหลักฐานอื่นของ ป.ป.ช.ได้หรือไม่

  • 0 ตอบ
  • 458 อ่าน


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการขอข้อมูลข่าวสารจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีที่มีคำสั่งไต่สวนความผิดเจ้าพนักงานป่าไม้ กรณีมีส่วนร่วมกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการก่อสร้างฝายต้นแบบผสมผสาน และการเพาะชำปลูกหญ้าแฝกตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อลดผลกระทบภาวะวิกฤตโลกร้อนวงเงินงบประมาณ จำนวน 770 ล้าน บาท กล่าวคือ เจ้าพนักงานป่าไม้ จึงขอตรวจดูถ้อยคำพยานและขอคัดสำเนาเอกสารถ้อยคำพยานบุคคลพยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การเป็นปฏิปักษ์กับตน แต่ ป.ป.ช.ไม่อนุญาตให้ตรวจดูถ้อยคำการไต่สวนข้อเท็จจริงยังไม่เสร็จสิ้น จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กล่าวคือ ศาลปกครองวินิจฉัยให้ ป.ป.ช.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอแก่เจ้าพนักงานป่าไม้ (ผู้ฟ้องคดี) เมื่อ ป.ป.ช.ได้ไต่ส่วนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่า ข้อกล่าวหาของเจ้าพนักงานป่าไม้ (ผู้ฟ้องคดี) มีมูลหรือไม่แล้ว (ค้นโดยนิติกรพร) 17/10/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/09012-620022-1F-640721-0000684809.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18-10-2021, 07:53:05 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »