นายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้พัสดุกองคลังไปช่วยปฏิบัติราชการกองประปาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  • 0 ตอบ
  • 1347 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่เทศบาลนครโดยนายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลังไปช่วยปฏิบัติราชการกองประปาเป็นการชั่วคราวมีกำหนด 6 เดือน กล่าวคือ ไม่ปรากฎว่ามีราชการที่สำคัญและไม่จำเป็นแต่อย่างใด แต่เป็นการออกคำสั่งเพื่อจงใจกลั่นแกล้งให้ได้รับความเสียหาย ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) คดีหมายเลขดำที่ อ. 450/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 183/2557

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2551/01012-510450-1f-570523-0000131744.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อ. 450/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 183/2557

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2551/01012-510450-4f-560117-0000131747.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02-10-2022, 23:46:15 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »