นายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้พัสดุกองคลังไปช่วยปฏิบัติราชการกองประปาไม่ชอบด้วยกฎหมายนายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้พัสดุกองคลังไปช่วยปฏิบัติราชการกองประปาไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • 0 ตอบ
  • 879 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 14-10-2564, 12:01:14 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่เทศบาลนครโดยนายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลังไปช่วยปฏิบัติราชการกองประปาเป็นการชั่วคราวมีกำหนด 6 เดือน กล่าวคือ ไม่ปรากฎว่ามีราชการที่สำคัญและไม่จำเป็นแต่อย่างใด แต่เป็นการออกคำสั่งเพื่อจงใจกลั่นแกล้งให้ได้รับความเสียหาย ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2551/01012-510450-1F-570523-0000131744.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15-10-2564, 05:12:21 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »