รองนายกเทศมนตรีไม่แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินโฉนดที่ดินของคู่สมรสฯรองนายกเทศมนตรีไม่แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินโฉนดที่ดินของคู่สมรสฯ
  • 0 ตอบ
  • 304 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 12-10-2564, 22:50:46 »
1.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีรองนายกเทศมนตรีไม่แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โฉนดที่ดินของคู่สมรส ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.กล่าวคือ รองนายกเทศมนตรีให้การรับสารภาพ จำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 13/10/2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/067/T_0025.PDF 2.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีนายกเทศมนตรีไม่แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.กล่าวคือ นายกเทศมนตรีให้การรับสารภาพ จำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥13/10/2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/067/T_0029.PDF 3.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีรองนายกเทศมนตรีไม่แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน บัญชีธนาคาร เงินเหมุนเวียน ฯลฯ กล่าวคือ รองนายกเทศมนตรีให้การรับสารภาพ จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 13/10/2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/067/T_0033.PDF 4.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีรองนายกเทศมนตรีไม่แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน และที่ดิน กล่าวคือ รองนายกเทศมนตรีให้การรับสารภาพ จำคุก 1 เดือน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 13/10/2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/067/T_0038.PDF 5.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.และ ป.ป.ชขอให้นำโทษที่รอการลงโทษไว้มาบวกกับโทษในคดีนี้ กล่าวคือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การรับสารภาพ จำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 13/10/2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/067/T_0042.PDF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13-10-2564, 02:57:19 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »