ฟ้องนายกเทศมนตรีละเลยต่หน้าที่กรณีไม่รื้อถอนอาคารข้างบ้านที่ไม่ถูต้องตามกฎหมาย

  • 0 ตอบ
  • 222 อ่าน


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการฟ้องนายกเทศมนตรีละเลยต่หน้าที่กรณีไม่รื้อถอนอาคารข้างบ้านของผู้ฟ้องคดีที่มีการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารข้างบ้านของผู้ฟ้องคดีที่มีการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่นายกเทศมนตรีให้เหตุผลว่า รอคดีอาญาแต่ละคดีสิ้นสุดก่อนจึงจะสามารถรื้อถอนได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่พอใจ จึงได้นำคดีมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นให้นายกเทศมนตรีรื้อถอนอาคารและให้ชดเชยรายได้ที่ขาดหายจากการเสียเวลาในการดำเนินการร้องเรียนและเยียวยาความทุกข์ทางด้านจิตใจฯ กล่าวคือ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องตามที่กฎหมายไว้ ดังนั้น จึงไม่รับฟ้องคดีไว้พิจารณา (ค้นโดยนิติกรพร) 08/10/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/01013-610345-2F-640713-0000684302.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19-10-2021, 08:45:17 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »