ฟ้อง อบต.ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงไก่ฟ้อง อบต.ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงไก่
  • 0 ตอบ
  • 138 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 30-09-2564, 12:29:21 »
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา การที่ชาวบ้าน จำนวน 43 ราย ฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเลี้ยงไก่ กรณีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงไก่ ให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำสั่งออกใบอนุญาตและคำสั่งอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 30/09/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_290921_104716.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30-09-2564, 12:31:55 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »