การฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน
  • 0 ตอบ
  • 176 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 22-09-2564, 15:58:52 »
นิติกรพรขอนำเรัยนกรณีศึกษาการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน กล่าวคือ การที่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วยกฟ้อง💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/09012-610240-1F-640303-0000677235.pdf