นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเพราะมีประวัติไม่ดี

  • 0 ตอบ
  • 284 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเพราะมีประวัติไม่ดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/09012-620143-1F-640617-0000682607.pdf