หนังสือกรมบัญกลางการกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

  • 0 ตอบ
  • 699 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 22/09/2564 http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/34d1b9f5-0a6d-4236-b992-d57bf55f0078/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%9E_%E0%B8%A7+965_220964_%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AF.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-34d1b9f5-0a6d-4236-b992-d57bf55f0078-nMctDwC
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22-09-2021, 15:49:57 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »