ฟ้องให้คืนเงินค่าอบรมหลักสูตร ก.ศป. ได้ใช้เงินไปแล้วไม่มีเงินเหลืออยู่ไม่ต้องคืน

  • 0 ตอบ
  • 480 อ่าน


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา การที่กรมการพัฒนาชุมชนฟ้องขอให้คืนเงินค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 2 กับนักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 99,000 บาท ให้คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับทางราชการ กล่าวคือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชื่อโดยสุจริตว่า เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ จึงเป็นกรณีที่นักวิชาการพัฒนาชุมชนได้ใช้เงินไปแล้ว ไม่มีเงินเหลืออยู่จึงไม่ต้องคืน ดังนั้น นักวิชาการพัฒนาชุมชน จึงไม่ต้องคืนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรมการพัฒนาชุมชนแต่อย่างใด (ยกฟ้อง) 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 19/09/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/09012-620027-1F-640701-0000683542.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19-09-2021, 12:20:41 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »