ตัวอย่างการออกระเบียบของเทศบาลตำบลตัวอย่างการออกระเบียบของเทศบาลตำบล
  • 0 ตอบ
  • 366 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 08-09-2564, 23:31:03 »


๑.ระเบียบเทศบาลตำบลเกาะช้าง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0001.PDF

๒.ระเบียบเทศบาลตำบลเกาะช้าง ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0009.PDF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09-09-2564, 07:15:46 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »