การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนทางวินัย อปท.การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนทางวินัย อปท.
  • 0 ตอบ
  • 143 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 04-09-2564, 08:05:59 »


การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนประธานกรรมการสอบสวนต้องมีตำแหน่งระดับไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา ปี 2559 มีผู้ขอมา💥 (ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.sritia.go.th/uploads/20130212113149rrgfTZk/20170327102240_12_CQJc7k0.pdf การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนประธานกรรมการสอบสวนต้องมีตำแหน่งระดับไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา ปี 2561 มีผู้ขอมา 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.kklocal.go.th/files/com_order_mati/2018-08_d00cf8218f3cfaa.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:12:12 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »