ผู้ว่าราชการจังหวัดปลดออกผู้ใหญ่บ้านกรณีมีพฤติกรรมและการปฏิบัตหน้าที่ไม่โปร่งใสผู้ว่าราชการจังหวัดปลดออกผู้ใหญ่บ้านกรณีมีพฤติกรรมและการปฏิบัตหน้าที่ไม่โปร่งใส
  • 0 ตอบ
  • 860 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 03-09-2564, 22:57:29 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปลดออกผู้ใหญ่บ้านกรณีถูกร้องเรียนมีพฤติกรรมและการปฏิบัตหน้าที่ไม่โปร่งใส กล่าวคือ กรณีการบริหารโครงการอยูดีมีสุขโดยไม่มีการประชาคมหมู่บ้าน กรณีการเก็บเงินภาษีบำรุงท้องที่โดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน กรณีไม่นำดอกเบี้ยเงินกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 20,000 บาท ไปบริจาคให้วัดตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กรณีการบริหารโครงการประปาหมู่บ้านไม่โปร่งใส และกรณีมีพฤติการณืใช้อิธพลข่มขู้ราษฎร การกระทำดังกล่าวจึงผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551289-1F-610214-0000615300.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 23:47:47 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »