หนังสือหารือเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลการที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติด้วยวาจาหนังสือหารือเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลการที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติด้วยวาจา
  • 0 ตอบ
  • 152 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 28-08-2564, 13:53:03 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาหนังสือหารือเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล การที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติด้วยวาจา ถ้าประธานสภาเทศบาลอนุญาตชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีผู้ขอมาครับท่าน💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2011/10/1111_4349.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:16:16 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »