💥ป.ป.ช.ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564💥💥ป.ป.ช.ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564💥
  • 0 ตอบ
  • 823 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 26-08-2564, 22:22:38 »


1.นิติกรพรขอนำเรียนประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/26857036e7085734a4d4834680908add1ecde24.pdf 2.ประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 จำนวน 4 ประเภทรางวัล แบ่งเป็นโล่เกียรติยศ 131 หน่วยงาน และประกาศเกียรติคุณ 931 หน่วยงาน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA รายละเอียดสามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2361?fileId=217279 3.ข่าวประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2685703156a82de71bca15cfc6bf9ee7953173f.pdf 4.ข่าวประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2685703156a82de71bca15cfc6bf9ee7953173f.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:17:12 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »