การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามกฎหมายร้องเรียนมาเทศบาลไม่แก้ไขจึงละเลยต่อหน้าที่การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามกฎหมายร้องเรียนมาเทศบาลไม่แก้ไขจึงละเลยต่อหน้าที่
  • 0 ตอบ
  • 676 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 20-08-2564, 07:16:47 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษานายกเทศมนตรีกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในการควบคุมอาคาร กล่าวคือ ผู้อาศัยบ้านพักได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเจ้าของบ้านข้างเคียงได้ก่อสร้างอาคารโดยไม่เสนอแบบแปลนและไม่ได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีและก่อสร้างโดยไม่เว้นระยะห่างระหว่างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้ร้องเรียนขอให้แก้ไขอาคารหลังดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ต่อมาได้นัดเจรจากันแต่ไม่สามารถตกลงกันได้แต่อย่างใด จึงขอให้นายกเทศมนตรีดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบต่อไป แต่นายกเทศมนตรีกลับเพิกเฉยและละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้น การกระทำของนายกเทศมนตรีจึงเป็นการละเลยต่อหน้ที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/01012-610068-1F-640205-0000675653.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:20:04 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »