กรณีศึกษาแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • 0 ตอบ
  • 680 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 14-08-2564, 23:47:44 »


1.กรณีศึกษาแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_310720_144859.pdf 2.กรณีศึกษาความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่และการรับฟังคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_240621_142359.pdf 3.กรณีศึกษาจากแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2561💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_260819_124638.pdf 4.กรณีศึกษาจากแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2562 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_220520_142242.pdf 5.กรณีศึกษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล📌ระบบเปิด📌 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 ตามหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2540 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_100320_134842.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:28:59 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »