กรณีศึกษารวมคดีตัวอย่างข้อพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุการจัดหาพัสดุโดยทุจริตผิดวินัยกรณีศึกษารวมคดีตัวอย่างข้อพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุการจัดหาพัสดุโดยทุจริตผิดวินัย
  • 0 ตอบ
  • 385 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 14-08-2564, 22:58:12 »


กรณีศึกษารวมคดีตัวอย่างข้อพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/procurement/25610531.pdf หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_100718_144715.pdf กรณีศึกษาการจัดหาพัสดุโดยทุจริตผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ผู้ออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายไม่จำต้องรอคดีอาญาแต่อย่างใด 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.dpt.go.th/images/stories/pdf/law/03/41.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:31:07 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »