การกำหนดราคากลางสูงไม่ถูกต้องผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดทางละเมิดการกำหนดราคากลางสูงไม่ถูกต้องผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดทางละเมิด
  • 0 ตอบ
  • 1073 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 11-08-2564, 23:12:04 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการกำหนดราคากลางสูงไม่ถูกต้องผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดทางละเมิดแต่มีบางคนไม่ต้องรับผิดทางละเมิด มีผู้ขอมาครับท่าน💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551199-1F-590401-0000570949.pdf นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่เทศบาลกําหนดราคากลางจ้างเหมาขนขยะเก่าบริเวณที่ทิ้งขยะเทศบาล สูงกว่าที่ควรจะเป็น เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย แต่ผู้แทนชุมชนไม่ต้องรับผิดทางละเมิด💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER024/GENERAL/DATA0000/00000041.PDF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:33:19 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »