การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ อปท.และมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ อปท.และมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
  • 0 ตอบ
  • 112 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 11-08-2564, 00:10:58 »


1.การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/8/25895_1_1628582026364.pdf?time=1628635356756 และ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/8/25895_2_1628582026364.pdf?time=1628635356756 2.มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/8/25893_1_1628576512956.pdf?time=1628635356756 3.มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/614fb67f-7ce2-4c08-a886-9a01195b5561/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%88_%E0%B8%A7+693_060864_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-614fb67f-7ce2-4c08-a886-9a01195b5561-nIFTzoA
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:36:07 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »