การสั่งไม่ฟ้องโดยไม่พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบครอบการลงโทษตัดเงินเดือนจึงชอบแล้วการสั่งไม่ฟ้องโดยไม่พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบครอบการลงโทษตัดเงินเดือนจึงชอบแล้ว
  • 0 ตอบ
  • 311 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 01-08-2564, 00:01:37 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่นายอำเภอฟ้องอธิบดีกรมการปกครองกรณีลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ก.และเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกียวกับความผิดฐานล่าสัวต์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้อง แต่นายอำเภอ ได้ทำความเห็นควจสั่งฟ้องเฉพาะผู้ต้องหารายอื่นรวม 8 คน และเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโท ธ.โดยไม่พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบครอบ ทั้ง ๆ ที่เป็นคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยาก จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในทางคดีต่ำกว่ามาตรฐานของการเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ทำให้ไม่สามารถนำคนผิดมาฟ้องลงโทษ ก่อให้เกิดผลเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น การลงโทษตัดเงินเดือน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 01/08/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03011-600023-1F-631127-0000671817.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:44:36 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »