การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ

  • 0 ตอบ
  • 611 อ่าน


การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/7/25819_1_1627616529385.pdf?time=1627769884736
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2021, 09:45:55 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »