การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติการออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ
  • 0 ตอบ
  • 343 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 31-07-2564, 22:37:35 »


การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/7/25819_1_1627616529385.pdf?time=1627769884736
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:45:55 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »