ขัาราชการไล่ออกต่อมายกโทษไล่ออกให้กลับรับราชการขอให้เลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง

  • 0 ตอบ
  • 1251 อ่าน


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ข้าราชการถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์อาวุธปืน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีคำสั่งไล่ออกจากราชการ ต่อมาศาลยกฟ้องคดีอาญา จึงให้ยกโทษคำสั่งไล่ออกจากราชการและให้กลับรับราชการในตำแหน่งเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีย้อนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ได้มีการหารือกรณีดังกล่าวไม่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีย้อนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาก่อนเข้ารับราชการจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจรณาขั้นเงินเดือนประจำปีย้อนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีย้อนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 28/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/03012-580233-1F-640303-0000677128.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2021, 09:47:50 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »