ข้าราชการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพส่งข้อความด่าทาง SMS ลงโทษตัดเงินเดือนจึงชอบด้วยกฎหมาย

  • 0 ตอบ
  • 1828 อ่าน


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ข้าราชการฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีที่ อสม มาร้องเรียนว่า ข้าราชการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพส่งข้อความด่า อสม.ทาง SMS เช่น 💥 ห้ามดึงกูเข้าไปยุ่งจะติดคุก ไปไหนให้ระวังตัว💥 ต่อมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเห็นควรให้ลงโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 3 เดือน ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี ไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ไม่ให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และไม่รักษาชื่อเสียงของตน และไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนอันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ดังนั้น คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 3 เดือน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 30/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01011-560097-1F-640304-0000677394.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2021, 09:46:50 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »