ชาวบ้านฟ้องคดีต่อศาลปกครองกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลออกใบอนุญาตก่อสร้างให้ห้าง

  • 0 ตอบ
  • 768 อ่าน


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาชาวบ้านฟ้องคดีต่อศาลปกครองกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกใบอนุญาต่อสร้างห้างเทสโก้ โลตัส คำพพิพากษศาลปกครองระยอง อ.124/2564 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 28/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_190721_110705.pdf กรณีศึกษาชาวบ้านฟ้องคดีต่อศาลปกครองกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกใบอนุญาต่อสร้างห้างเทสโก้ โลตัส คำพพิพากษศาลปกครองระยอง อ.126/2564 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 28/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_190721_110718.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2021, 09:48:45 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »