การดำเนินการทางวินัยไม่จำต้องผูกพันตามผลการดำเนินคดีอาญาคดีอาญายกฟ้องวินัยไล่ออกการดำเนินการทางวินัยไม่จำต้องผูกพันตามผลการดำเนินคดีอาญาคดีอาญายกฟ้องวินัยไล่ออก
  • 0 ตอบ
  • 933 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 26-07-2564, 11:30:05 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่เจ้าหน้าที่ที่ดิน 3 ฟ้องอธิบดีกรมที่ดินต่อศาลปกครอง กรณีที่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งกรมที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากผู้ฟ้องคดีถูกพนักงานอัยการจังหวัด ล.ฟ้องเป็นคดีอาญา ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและปลอมเอกสารสิทธิอ้นเป็นเอกสารราชการ จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีร่วมกับนาย ส.เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินและนาย ช.ปลัดอำเภอ ผ.ในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) จำนวน 55 ฉบับ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลังจากนั้น จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยคณะกรรมการสอบสวนเสนอให้รอฟังผลการดำเนินคดีอาญาก่อน จนกระทั่งศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานที่นำสืบมายังมีความสงสัยตามสมควรว่าผู้ฟ้องคดีกับพวกกระทำความผิดหรือไม่ จึงยกประโยชน์แห่งความสงส้ยนั้นให้ผู้ฟ้องคดีกับพวก ต่อมามีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ กล่าวคือ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวต้องผูกพันกับการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี และไม่ควรมีคำวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น นั้น โดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดให้การดำเนินการทางวินัยต้องผูกพันตามผลการดำเนินคดีอาญาแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥25/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03011-590036-1F-640304-0000677288.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:50:51 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »