สัดส่วนความรับผิดทางละเมิด 2

  • 0 ตอบ
  • 834 อ่าน
*

admin

  • *****
  • 505
    • ดูรายละเอียด
    • www.nitikon.com
... หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว 66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่


 

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25-07-2021, 09:35:55 โดย admin »
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา