เทศบาลฟ้องค่าปรับกับจ้างผู้รับจ้่างปรับเกินร้อย 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินเทศบาลฟ้องค่าปรับกับจ้างผู้รับจ้่างปรับเกินร้อย 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงิน
  • 0 ตอบ
  • 307 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 19-07-2564, 00:05:42 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา 💥สัญญาต้องเป็นสัญญา💥 การที่เทศบาลจ้างผู้รับจ้่างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แต่ไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างจึงถูกปรับตามสัญญาจ้างต่อมาเทศบาลจึงฟ้องเรียกค่าปรับกับผูรับจ้างแต่เกินร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง กับผู้รับจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 19/07/2564 <a href="https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/01012-610175-1F-640225-0000676843.pdf" target="_blank">https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/01012-610175-1F-640225-0000676843.pdf</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25-07-2564, 09:09:05 โดย admin »