สอบสวนข้อเท็จจริงไม่แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบไม่เปิดโอาสให้ชี้แจงพยานหลักฐานไม่ชอบสอบสวนข้อเท็จจริงไม่แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบไม่เปิดโอาสให้ชี้แจงพยานหลักฐานไม่ชอบ
  • 0 ตอบ
  • 184 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 17-07-2564, 05:26:30 »
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษากรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงตำแหน่งนิติกร 6 โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบไม่เปิดโอาสให้ชี้แจงพยานหลักฐานและต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ ต่อมามีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ 5 เป็นเวลา 3 เดือน และไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน กล่าวคือ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบจึงไม่เป็นตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อมามีคำสั่งลงโทษทางวินัยและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ให้ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย มีผู้ขอมาครับท่าน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 17/07/2564
 http://www.pr.moi.go.th/Law/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD157%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A2555.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17-07-2564, 05:28:33 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »